top of page

დისპეტჩინგი - Car Hauling-ის კურსი

Price

1000 ლარი

Duration

10 ლექცია

შესაძლებელია თანხის გადანაწილება

კურსის ღირებულება -  1000 ლარი

კურსის ხანგძლივობა - 5 კვირა

ლექციების რაოდენობა - 10

ლექციების ხანგძლივობა - 3 სთ (შაბათს და კვირას)

კურსის დაწყების თარიღი - 24 სექტემბერი

კურსის ტიპი -  ონლაინ/ოფლაინ

შეხვედრის ადგილი: მერაბ ალექსიძის 3 “კოლაიდერ სფეისი”

 

მიზანი:

კურსის მიზანია სტუდენტებს გავაცნოთ ლოჯისტიკის საფუძვლები, შევასწავლოთ ავტო-ინდუსტრიის მარკეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დავეხმაროთ წარმატებული დისპეჩერობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში და დამხმარე მექანიზმების სრულყოფილ ათვისებაში. კურსის განმავლობაში სტუდენტებს საშუალება ექნებათ შეისწავლონ სხვადასხვა პლატფორმებთან მუშაობის სტრატეგიები და სწორი მიდგომები.

 

შედეგი:

კურსის დასრულების შემდეგ შენ მზად იქნები იმუშაო როგორც დამოუკიდებელ დისპეჩერად ისე გახდე წარმატებული სადისპეჩერო გუნდის კომპეტენტური წევრი, გექნება ლოჯისტიკის მენეჯერისთვის საჭირო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.

კურსის გავლის შემდგომ ორი სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა დასაქმდნენ ჩვენსავე სადისპეჩერო კომპანიაში.

 

ლექტორები:

იმედა ავლოხაშვილი- საერთაშორისო ურთიერთობების კურსთამთავრებული, ლოჯისტიკის მენეჯერი ორწლიანი გამოცდილებით გაგიზიარებთ 1,2 და 3 მანქანიანი ქარ ჰაულერების დატვირთვის ნაცად და ყველაზე მომგებიან ხერხებს.


თორნიკე ბახტაძე-ლოჯისტიკის მენეჯერი 3 წლიანი გამოცდილებით ამერიკის ლოჯისტიკურ მარკეტზე, გამოცდილი დისპეჩერი როგორც Car haullingზე ასევე, Dry van, Flatbed, Box trucks და Power only დისპეჩერი მარკეტის ჰოლისტიკური ცოდნით.

 

ლექცია 1

➢  ამერიკის შეერთებულ შტატებში

➢  როგორ და რა მიმართულებით მუშაობს ლოჯისტიკური სისტემა

➢  სახმელეთო ლოჯისტიკა და მასში მონაწილე მხარეები

➢  მარკეტის ზოგადი მიმოხილვა და დისპეჩერის როლი

 

ლექცია 2

➢  როგორ მუშაობს ლოჯისტიკური კომპანია

➢  MC- DOT ნომრები

➢  როგორ შევადგინოთ კონტრაქტები ბროკერებთან

➢  სადაზღვეო კომპანიები და მათი მნიშვნელობა ლოჯისტიკის სფეროში

➢  W9 /COI დოკუმენტები

➢  ტრანზაქციების წარმოება


ლექცია 3

➢  History Of Car Houling

➢ გადამზიდი მანქანების სახეობები და მუშაობის პრინციპები

➢ საჭირო აღჭურვილობა და ტრაილერის ტიპები

➢ გადასაზიდი სატრნასპორტო საშუალებების სახეობები

➢ Logbook და სატრანსპორტო რეგულაციები

➢ Positive/Negative Feedback

 

ლექცია 4 - დისპეჩერი და მისი მოვალეობები:

➢  ბროკერებთან ურთიერთობის წარმართვა

➢  ეფექტური კომუნიკაცია ლოჯისტიკის მონაწილე მხარეებთან

➢  ტვირთების მოძიება და როუთის დაგეგმვა

➢  აშშ-ს გეოგრაფიის/მარკეტის ცოდნა

➢  დისპეჩერის MINDSET და ლოჯისტიკის წარმატებული მენეჯერი

➢  დისპეჩინგის დადებითი და უარყოფითი მხარეები


ლექცია 5

➢  როუთის დაგეგმვა 1,2 და 3 მანქანიანი ქარ ჰაულერებისთვის

➢  რუკაზე მუშაობა და ფასზე მოქმედი ფაქტორები

➢  Pick up and Delivery ლოკაციები

➢  გაუთვალისწინებელი შემთხვევები


ლექცია 6

➢  სამუშაო პლატფორმების და აპლიკაციების გაცნობა 

➢  მათი ეფექტური გამოყენების სტრატეგიები

➢  ძირითადი/დიდი საბროკერო კომპანიები ბაზარზე 

➢  საბროკერო კომპანიებთან ურთიერთობის გზები

 

ლექცია 7

➢  როუტების აწყობა
ბროკერთან კომუნიკაცია
კონტრაქტის მიღება
პიკაპ/დელივერის

➢  ბროკერთან კომუნიკაცია

➢  სწორი ინფორმაციის მიწოდება მღძოლისთვის

➢ გაუთვალისწინებელი პრობლემების მოგვარების ხერხები

➢  შესრულებული საქმის და ფეიმენტების მონიტორინგი

 

ლექცია 8

➢ სამუშაო პროცესის უშუალო დასწრება


➢ სტუდენტის არაპირდაპირი ჩართვა სამუშაო პროცესში


➢ დისპეჩინგის პრაქტიკული ნიუანსების დემონსტრაცი


➢ მომზადება პრაქტიკული დავალებებისთვის
ლექცია 9

➢ სიმულაციური დიალოგების წარმოება ბროკერებთან, მძღოლებთან და კლიენტებთან ლექცია 10

   

➢ სტუდენტების უშუალო ჩართვა სამუშაო პროცესში,პირდაპირი კომუნიკაცია ბროკერებთან,კლიენტებთან, Pick up და Delivery ლოკაციებთან


Your Instructor

იმედა და თორნიკე მანქანების გადაზიდვის საქმიანობა უკვე რამდენიმე წელია წარმატებით მუშაობენ

bottom of page